Agent prasowy

52Public relations jako bardzo ważny aspekt odpowiadający za komunikację firmy z ważnymi dla niej osobistościami i jej wizerunek na tle areny narodowej, a czasem nawet globalnej składa się z czterech modeli, czyli sposobów prowadzenia polityki public relations. Dwa pierwsze sposoby, to tak zwany rozgłos, czyli agent prasowy oraz informacja publiczna, czyli po prostu model informacji publicznej. O co dokładnie chodzi w takich modelach i co one wnoszą do życia pracowników, pracodawców i ewentualnych potencjalnych klientów? Pierwszy model, czyli agent prasowy, to model, którego głównym celem jest po prostu nadawanie rozgłosu pewnej konkretnej, mającej przynosić korzyści kwestii. Dzieje się to bez względu na to, czy dana kwestia jest prawdziwa, czy nie, czy jest sprawą pozytywną czy negatywną, chodzi po prostu o rozgłos. Natomiast model informacji publicznej polega na tym, żeby mówić przede wszystkim to co jest prawdziwe i rzetelne. Jest to model całkowicie przeciwny do modelu agenta prasowego. Własna firma, indywidualnie powadzony, świeżo założony interes to nie lada wyzwanie dla każdego człowieka. Aby prowadzona przez chcącego wznieść na wyższy poziom firmę ambitnego szefa, miała większe szanse powodzenia oraz utrzymywała się na rynku cały czas budząc zainteresowanie klientów potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Wiedza ta dotyczyć powinna wszystkiego, co może działać pozytywnie na firmę i zwiększać jej szanse na powodzenie. Jednak najważniejszą rzeczą o jaką musi dbać szef, jest to, aby zatrudnić w swoim imperium osoby, które będą wiedziały wszystko co niezbędne na temat kontaktów społecznych. Z pewnością zatrudnienie takiej osoby, lub grupy osób, które odpowiedzialne będą właśnie za wprowadzanie firmy w życie społeczne, za utrzymywanie dobrych kontaktów z otoczeniem i właściwych stosunków publicznych, będzie w szybkim tempie procentowało odpowiednimi, bardzo zadowalającymi efektami. Tego typu zajęcie, kreujące specjalistów w dziedzinie dbałości o firmę nosi nazwę public relations.

, , , , , , ,