Audycje radiowe online

32Wielki sukces techniki, jaki osiągnął człowiek to między innymi internetowe radia. Oczywiście internet sam w sobie jest jednym ze środków masowego przekazu, a dodatkowo w sobie łączy inne środki, które również istniejąc osobno są nieodłącznym składnikiem zjawiska, jakim są media. Oczywiście mowa w tym artykule będzie o niczym innym jak o radiu. Radio to jako zjawisko samodzielne jest również środek przekazu masowego, a skoro można korzystać z internetu to jednocześnie można słuchać internetowego radia online. Znaczy to nic innego, że aby słuchać danego radia trzeba być online, a to znaczy, że trzeba być zalogowanym na danej stronie internetowej, na której jest dostępne radio. Audycje radiowe mogą być doskonałym źródłem informacji, a internet w dzisiejszych czasach udostępnia nam słuchanie takich audycji, nawet pomimo tego, że nie będziemy posiadali radio odbiornika w naszych domach. Internet to bardzo ciekawe zjawisko, panujące w dzisiejszych czasach, dodatkowo ciągle się rozwijające. Ogólne dobro płynące z internetu jest bardzo duże, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które są oczywiście dobą techniki komputerowej. W dzisiejszych czasach internet osiągnął wielkie rozmiary, a dzięki temu na nas ludzi spłynęło wiele dobra i możliwości. Postaram się w tym artykule przybliżyć jak najbardziej się da zjawisko, jakim jest internet, a dzięki temu dla większości ludzi internet stanie się może nawet bardziej przyjazny. Internet w swojej postać jest w obecny między nami ludźmi od niedawna, ponieważ dopiero w ostatnim dziesięcioleci przybrał ona tak globalną postać. Dzięki internetowi możemy robić niemalże wszystko. Możemy rozmawiać z innymi ludźmi, możemy kupować jedzenie i ubrania, oraz płacić nasze rachunki. Jest to wielka wygoda dla wielu ludzi, a zwłaszcza dla inwalidów, dla których poruszanie jest problemem. Internet to oczywiście jedna z dziedzin, jaką trzeba podpiąć pod pojęcie, jakim są media. Media to bardzo szerokie pojęcie, a ja przybliżę wam jego jeden aspekt, czyli internet.

, , , , , , , ,

Internet

34Internet uczy nasze dzieci i oczywiście nie możemy temu zaprzeczyć, ponieważ już od najmłodszych klas dzieci w szkołach są zapoznawane z urządzeniem, jakim jest komputer. Moim zdaniem jest to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ nasze czasy zmuszają człowieka do coraz to lepszej znajomości komputera, ponieważ wszystko idzie w kierunku komputeryzacji i automatyki, a rola człowieka w przemyśle się zmniejsza. To, co idzie za znajomością komputera to oczywiście dostęp do jednej lub więcej gałęzi zjawiska, jakie nosi popularną nazwę, czyli media. Media to jak już pewnie kilkakrotnie słyszeliście środki masowego przekazu, a internet dostępny dla nas za pomocą naszych komputerów jest idealnym środkiem przekazu. Dzieci powinny zostać zaznajamiane z takim zjawiskiem, ponieważ później może być za późno na taką edukację, a jeżeli zaczynamy wcześnie to jasna sprawa, że większą wprawę uzyskujemy. Edukacja przez komputer zaczyna się rozszerzać i przynosi zaskakująco dobre wyniki wśród młodzieży szkolnej. Krótka historia internetu zostanie wam przedstawione moi drodzy czytelnicy w tym artykule, a mianowicie w tym podpunkcie. Ogólnie historia internetu jest bardzo ciekawa, ale niestety nieco długa, więc postaram się ją wam przestawić w nieco skróconej formie, a jest to oczywiście następstwem tego, że została mi przydzielona tylko część tego artykułu o internecie. Oczywiście początki samego wynalazki, jakim jest internet sięgają nawet kilkadziesiąt lat wstecz, ponieważ pierwsze plany utworzenia czegoś podobnego zaczęto prowadzić w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Początkowo powstał internet o nazwie arpanet. Były to początkowo badania studyjne, które miały za zadanie prowadzenie i zarządzanie w wypadku wojny nuklearnej. Po wielu latach prowadzonych badań i wielu poświęceniach doszło w końcu do przełomu. Zaczęto tworzyć strony internetowe w zupełnie innych protokołach. Internet to oczywiście nieoceniona rzecz w dzisiejszych czasach, ponieważ większość dzisiejszej młodzieży nie wyobraża sobie życia bez internetu.

, , , , , , ,