Przemysł filmowy

24Ciężko jest robić coś dobrego, kiedy kierują nami pieniądze, a często charakteryzuje się tym przemysł filmowy. Jednak głównie, na szczęście przemysł filmowy daje korzyści wszystkim a kierowanie się pieniędzmi nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest dobór ludzi, którzy będą film tworzyć, odpowiedni dobór aktorów, ciekawa historia, twórczy umysł, a wtedy z pewnością pieniądze przyjdą i nie będzie się trzeba o nic martwić. Takie filmy i ich tworzenie to zwykle korzyści dla wszystkich ludzi, zarówno tych po jednej jak i po drugiej stronie ekranu. Każdy ma jakieś korzyści, bowiem aktorzy którzy grają stają się rozpoznawalni, wręcz sławni a do tego zarabiają pieniądze. Tak samo z reżyserem bowiem on również staje się sławny i zbiera pochwały. Również ludzie, o których się często nie wspomina, odpowiedzialni za dźwięk, muzykę czy oświetlenie, oni również mają korzyści. No i przede wszystkim my przed telewizorami, którzy po prostu czerpiemy przyjemność z oglądania filmów, szczególnie kiedy towarzyszą nam ogromne emocje. Rozpowszechnionym programem dźwiękowym obejmującym audycje informatyczne, rozrywkowe i dydaktyczne i reklamowe, zajmuje się dział radiokomunikacji – radiofonia-słuchacze wyposażeni są w odpowiednie urządzenia odbiorcze. Audycje przygotowane w rozgłośniach nadawane są w przyznanych do tego celu zakresach fal, albo przesyłane k . do urządzeń abonenckich sieci zamkniętych. Jedna stacja radiowa o mocy rzędu 1KW pracująca na falach długich, może zapewnić dobrą jakość odbioru na obszarze całej Polski. Radio jako ośrodek masowego przekazu góruje nad prasą szybkością informowania, równoczesnością nadawania i odbioru i stosunkową taniością rozpowszechniania programów w różnych językach. Jest narzędziem kształtowania opinii publicznej i podstaw, a szczególnie dużą rolę odgrywa w propagandzie międzynarodowej. Do jego zadań należy także podnoszenie poziomu kulturalnego odbiorców, oraz reklama. Audycje zwykle wspierają politykę, informacja o osiągnięciach, kontynuuj a zachodzące wydarzenia.

, , , , , , ,