Przekrój

65Przekrój jest cotygodniowym czasopismem ukazującym się od 1945 roku. Jego twórcami byli Marian Eile i Janina Ipohorska. Obecnie jego redaktorem naczelnym jest Jacek Kowalczyk, niegdysiejszy sekretarz redakcji Gazety Wyborczej. Szerszemu odbiorcy Przekrój zapewne kojarzy się z osobą Piotra Najsztuba, który był redaktorem naczelnym w latach 2002-2006, a do dziś współtworzy pismo jako autor oryginalnych wywiadów ze znanymi osobami. Mimo że tygodnik ten, jak wiele innych na rynku, porusza głównie tematy społeczno-polityczne, to ma swój niepowtarzalny, momentami żartobliwy charakter. Mimo to, gdy jego redakcja przeniosła się z Krakowa do Warszawy i pismo przeszło pewne zmiany, znaczna część osób dotychczas współpracujących z Przekrojem zaprzestała współtworzenia go. Wśród nazwisk niegdysiejszych współpracowników pisma znajdziemy chociażby Jerzego Waldorffa czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Dziś bez wątpienia najpopularniejszymi osobami kojarzonymi z pismem są wspomniany już Piotra Najsztub czy rysownik Markek Raczkowski, który jest jego wyłącznym pracownikiem. Tygodnik Powszechny jest pismem społeczno-kulturowym, a tym, co odróżnia go od innych tytułów na prasowym rynku jest jego katolicki charakter. Założycielem pisma był kardynał Adam Sapieha, a do rąk czytelników tygodnik po raz pierwszy trafił 24 marca 1945 roku. Obecnie redaktorem naczelnym pisma jest marianin, Adam Boniecki, a przez wiele lat jego funkcję sprawował Jerzy Turowicz. Historię Tygodnika Powszechnego współtworzyło wiele wybitnych postaci, warto wspomnieć chociażby Karola Wojtyłę, Władysława Bartoszewskiego, Stanisława Lema czy Zbigniewa Herberta. W okresie komuny, pismo zostało zamknięte na okres 3 lat. Było to związane z odmową opublikowania nekrologu po śmierci Józefa Stalina. Co ciekawe, Tygodnik Powszechny był jedynym miejscem w przestrzeni medialnej, w której swoje wiersze po otrzymaniu nagrody Nobla zechciał publikować Czesław Miłosz. Pismo udostępniane jest w całości w wersji internetowej, po upływie kilku dni od wydania papierowego. Ponadto, na swojej stronie publikuje też teksty, które nie znajdują miejsca w danym numerze. Tygodnik Wprost, wydawany przez AWR Wprost, jak większość tego typu pism koncentruje swoje publicystyczne zainteresowania wokół tematów społeczno-politycznych. Co ciekawe, początkowo Wprost był pismem regionalnym, wydawanym od 1982 roku w Wielkopolsce. Dopiero 7 lat później gazeta zaczęła się ukazywać na terenie całego kraju. Od tego momentu aż do 2006 roku jej redaktorem naczelnym był Marek Król, swego czasu działacz PZPR, a także poseł w latach 1989-1991. To za jego redaktorskich rządów Wprost wsławił się jedną z najbardziej kontrowersyjnych okładek w historii polskich czasopism. Otóż, problem zanieczyszczenia powietrza został zilustrowany na pierwszej stronie gazety obrazkiem Matki Boskiej w masce przeciwgazowej. Obecnie redaktorem naczelnym Wprost jest Stanisław Janecki. Tygodnik, jak większość tego typu pism, ma swoją stronę internetową, na której są dostępne nie tylko artykuły z kolejnych wydań pisma, ale również stworzony został rodzaj portalu informacyjnego, na bieżąco uzupełnianego wieściami z kraju i ze świata.

, , , , , , ,