Audycje radiowe online

32Wielki sukces techniki, jaki osiągnął człowiek to między innymi internetowe radia. Oczywiście internet sam w sobie jest jednym ze środków masowego przekazu, a dodatkowo w sobie łączy inne środki, które również istniejąc osobno są nieodłącznym składnikiem zjawiska, jakim są media. Oczywiście mowa w tym artykule będzie o niczym innym jak o radiu. Radio to jako zjawisko samodzielne jest również środek przekazu masowego, a skoro można korzystać z internetu to jednocześnie można słuchać internetowego radia online. Znaczy to nic innego, że aby słuchać danego radia trzeba być online, a to znaczy, że trzeba być zalogowanym na danej stronie internetowej, na której jest dostępne radio. Audycje radiowe mogą być doskonałym źródłem informacji, a internet w dzisiejszych czasach udostępnia nam słuchanie takich audycji, nawet pomimo tego, że nie będziemy posiadali radio odbiornika w naszych domach. Internet to bardzo ciekawe zjawisko, panujące w dzisiejszych czasach, dodatkowo ciągle się rozwijające. Ogólne dobro płynące z internetu jest bardzo duże, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które są oczywiście dobą techniki komputerowej. W dzisiejszych czasach internet osiągnął wielkie rozmiary, a dzięki temu na nas ludzi spłynęło wiele dobra i możliwości. Postaram się w tym artykule przybliżyć jak najbardziej się da zjawisko, jakim jest internet, a dzięki temu dla większości ludzi internet stanie się może nawet bardziej przyjazny. Internet w swojej postać jest w obecny między nami ludźmi od niedawna, ponieważ dopiero w ostatnim dziesięcioleci przybrał ona tak globalną postać. Dzięki internetowi możemy robić niemalże wszystko. Możemy rozmawiać z innymi ludźmi, możemy kupować jedzenie i ubrania, oraz płacić nasze rachunki. Jest to wielka wygoda dla wielu ludzi, a zwłaszcza dla inwalidów, dla których poruszanie jest problemem. Internet to oczywiście jedna z dziedzin, jaką trzeba podpiąć pod pojęcie, jakim są media. Media to bardzo szerokie pojęcie, a ja przybliżę wam jego jeden aspekt, czyli internet.

, , , , , , , ,

Internet bezprzewodowy

33Zasięg globalny jest w dzisiejszych czasach możliwy dzięki zastosowaniu internetu bezprzewodowego. Oczywiście jedynym problemem, jaki pozostaje nierozwiązany jest zasilanie, ponieważ jeżeli znajdziemy się w miejscu, gdzie jesteśmy pozbawieni stałego źródła zasilania nie będziemy mogli korzystać z komputera, a tym samym z internetu, ponieważ internet jako zjawisko samodzielne nie może istnieć, a jedynie za sprawą odbiornika, a jako on doskonale się sprowadza komputer. Internet bezprzewodowy może być oczywiście dostępny za pomocą naszego osiedlowego operatora, albo w sposób bardziej zaawansowany możemy korzystać z niego bezpośrednio z satelitów, ale oczywiście do tego celu musimy posiadać specjalny odbiornik, którym oczywiście jest specjalna antena odbiorczo nadawcza. Internet bezprzewodowy jest bardzo szeroko zastosowany w laptopach, a to dzięki naszym operatorom komórkowym. Działa on na zasadzie wykorzystania karty komórkowej, takiej samej jak w naszych popularnych telefonach komórkowych. Musimy mieć odbiornik, a takim odbiornikiem jest komputer, bez różnicy czy jest to komputer przenosiny czy stacjonarny. Oczywiście internet w naszych domach zazwyczaj jest podłączany do komputerów stacjonarnych. Komputery przenośne są zazwyczaj zaopatrywane w internet bezprzewodowy oferowany przez naszych krajowych operatorów komórkowych. Komputer to oczywiście urządzenie, które wręcz zostało stworzone do odbierania danego środka masowego przekazu, czyli internetu. Ludzie w dalszym ciągu jeszcze uważają, że komputery są bardzo skomplikowane w obsłudze, ale jest to tylko przestarzały stereotyp. W dzisiejszych czasach już od najmłodszych lat dzieci są w szkołach edukowane w kierunku informatycznym, tak, aby obsługa komputera nie była im obca, ponieważ dzisiejszy świat opiera się na komputerach i technice komputerowej. W szkołach różnego rodzaju są również organizowane wszelki kursy, które maja za zadanie jak najbardziej przybliżyć ludziom obsługę komputera. Uczmy się tego, bo przecież to nasza przyszłość.

, , , , , ,

Ebook a audiobook

4E-book (książka skonwertowana do formy elektronicznej najczęściej występująca w formacie .pdf) bardzo często kojarzy nam się z audiobookami. Dlaczego? Ano dlatego, że obydwa z tych terminów brzmią bardzo „komputerowo”. W rzeczy samej jest to racja, do powstania obu tych formatów książek potrzebujemy komputera z odpowiednimi aplikacjami. Wbrew pozorom jednak nic więcej wspólnego ze sobą nie mają. E-book bowiem jest niczym innym jak książką pisaną tyle, że przedstawioną (tak jakby przepisaną) na monitorze komputera, format ten został wymyślony dla mobilności i „technologizacji”. W wypadku audiobooka mamy natomiast całkiem inny system książki. Poznajemy ją, „zagłębiamy się” w nią nie za pomocą narządu wzroku, ale uszu przez co jest tak bardzo wyjątkowy. Poza tym powstał tak naprawdę głównie za sprawą rozwiązania problemów z ludźmi ślepymi chcącymi zagłębiać się w świat książek co im do momentu wymyślenia właśnie audiobooków uniemożliwiał ten okropny uszczerbek na zdrowiu. Na całe szczęście – jak się okazało – technika nie zawiodła. Kwestia formatu w jakim zapisywany jest audiobook jest kwestią sporną. Wiąże się on jednak nieco z historią rozwoju technologicznego. W starszych latach nie było bowiem problemu ponieważ książki takie zapisywane były w sposób dwojaki – na taśmie magnetofonowej lub na płycie winylowej. Jednak od momentu gdy do użytku został wprowadzony cyfrowy zapis dźwięku sprawa się skomplikowała. Trzeba było bowiem wybrać odpowiednie parametry dźwięku takie jak częstotliwość czy próbkowanie, a następnie – rzecz najgorsza – format takiej książki. Formatów jest bowiem wiele i każdy oferuje coś innego. Najczęściej jest to wojna dotycząca dwóch parametrów: jakości oferowanego dźwięku oraz wielkości (wagi, liczonej w megabajtach) samego pliku po odpowiedniej kompresji. Pomiędzy wojną wielu formatów przetrwał ten, który oferował zarówno w miarę dobrą jakość i niezbyt duże gabaryty. Mowa tu bowiem o niczym innym jak o popularnym mp3. Sytuacja ta się jednak niebawem zmieni na rzecz nowszych, wydajniejszych i jakościowo lepszych formatów plików.

, , , , , ,

Model dwukierunkowy symetryczny

54W public relations wyróżnia się główne cztery ważne dla jego funkcjonowania modele. Model agenta prasowego, czyli rozgłosu za wszelką cenę, model informacji publicznej, czyli podawania do wiadomości publicznej tylko prawdziwych sprawdzonych faktów, oraz dwa kolejne, równie ważne – modele dwukierunkowe, jeden symetryczny a drugi asymetryczny. Pierwszy, model dwukierunkowy asymetryczny polega na tym, iż uważano, że public relations ma głównie jedno zadanie, czyli służenie przede wszystkim dobry człowieka, a najbardziej dobru publicznemu. Chodziło tutaj jednak głównie o to, aby co prawda służyć dobru publicznemu, ale ludzi przekonywało się do takich rzeczy, które był po prostu zgodne z potrzebami i korzyściami danej firmy. Natomiast model dwukierunkowy symetryczny za główne swoje założenie uważa to, aby podstawą kontaktu między jakąś firmą a opinią publiczną była wzajemna wymiana informacji. Taki model przedstawia specjalistów public relations jako mediatorów, czyli osób, które pracują po to, aby przybliżyć zwykłym ludziom pracę firmy i na odwrót, by po prostu zbliżyć ze sobą formę i klienta. Public relations to dziedzina, która w obecnym, pełnym popłochu i zabiegania życiu cieszy się bardzo wielką popularnością i jest potrzebna właściwie każdej firmie, która chce zaistnieć na runku przynajmniej krajowym, jak nie światowym. Popularność ta wynika nie z tego, iż jest to sprawa, która sprawia wszystkim przyjemność, ale coś, co pozwala firmom zaistnieć, a gdy już się to stanie utrzymywać odpowiednie dla jej dobra kontakty. Public relations składa się więc z pewnych modeli, czyli po prostu sposobów uprawiania kontaktów społecznych przez specjalistów, którzy zajmują się tą dziedziną i dbają o dobro firmy. Modele te różnią się między sobą przede wszystkim komunikacją oraz związkami jakie zachodzą między uczestnikami procesu komunikacji, ale również samą naturą i celem takiej komunikacji. Wyróżnia się zatem cztery podstawowe modele public relations. Pierwszy model to rozgłos, drugi model to informacja publiczna, trzeci model to model dwukierunkowy symetryczny oraz ostatni model- model dwukierunkowy symetryczny. Public relations to bardzo popularne w ostatnim czasie sformułowanie, pewnego rodzaju pojęcie, które na szeroką skalę funkcjonuje w naszym życiu i pojawia się prawie na każdym kroku w drodze kariery zawodowej. To bardzo popularne określenie używane jest niejednokrotnie w rozmowach polityków, specjalistów w różnych dziedzinach gospodarczych czy wielu innych sferach naszego życia. Bardzo często słyszy się nazwę brzmiącą dokładnie „pijar”, która jest odpowiednikiem public relations i po prostu spolszczoną, nieodpowiednio używaną formą pochodzącą od angielskiego skrótu „PR”. Ale czym właściwie jest public relations? Według definicji, public relations to po prostu kontakty z otoczeniem. Zatem nie trudno się domyślić, iż do zadań specjalistów public relations należy przede wszystkim dbanie o to, by kształtowane przez nich stosunki publiczne działającej zwykle firmy z otoczeniem były jak najlepsze. Inaczej public relations można określić jako pewnego rodzaju sztukę umiejętność polegająca na osiąganiu harmonii z otoczeniem, które osiąga się przede wszystkim poprzez wymianę prawdziwych i pełnych informacji na interesujący obie strony temat.

, , , , , , , ,