Media i ich odbiorcy

49Bez odbiorców media upadną i moim zdaniem jest to dość oczywiste, ponieważ każde działanie ma za zadanie wywarcie wpływu w określonym kręgu. Jeżeli przykładowo stacje nadawcze będą nadawały sygnał, ale nikt nie będzie go odbierał, to oczywiście nikt nie zapłaci za odbieranie sygnału. Skoro nikt nie będzie płacił za korzystanie z danych usług, to oczywiście usługo dawcy padną bardzo szybko, ponieważ nikogo nie będzie stać na to, żeby ciągle dokładać do interesu. Każdy musi mieć jakieś zyski z tego, co robi, ponieważ w przeciwnym wypadku taki interes otrzyma miano nierentownego i szybko zakończy się taka działalność. Odbiorcy oczywiście stanowią o tym ile uda się zarobić na określonych mediach. Bardzo prostu przykład takiej sytuacji. Zaczęto wydawać nową gazetę informacyjną. Oczywiście jako nowy produkt zanotowano średnią sprzedaż, ale z biegiem tygodni sprzedaż ciągle spada, więc bardzo szybko zaprzestano wydawania danej gazety, a więc wydawnictwo upada i kończą się zyski, a raczej straty z danej gazety. Audycje z miejsc katastrof potrafią człowieka przyprawić niekiedy o dreszcze i tak zwaną gęsią skórkę. Ludzie zawsze woleli przeżywać wielkie emocje nie zważając na to, co one by oznaczały. Oczywiście przeżywanie emocji jako zaspokajanie swoich potrzeb nie bacząc na los innych ludzi, jest zjawiskiem złym, ale już tego nie zmienimy, ponieważ ludzie to bardzo osobliwe stworzenia, dlatego więc powinniśmy się mocno zastanowić nad naszym zachowaniem. Jednak nic nie zmieni faktu, że kiedy media przedstawiają tragedię czy puszczają przykładowo transmisje z miejsca katastrofy naturalnej oglądalność bardzo szybko rośnie, co oczywiście znacznie podnosi zyski danych stacji czy oczywiście organizacji zajmujących się masowym przekazem. Audycje z miejsc katastrof pomagają nam w pewnym stopniu zrozumieć, jakie szczęście posiadamy, że to nie nas dotyczy taka katastrofa. Najczęściej podczas trwania takich nieszczęść ludzie bardzo szybko organizują pomoc dla ofiar i często o charakterze międzynarodowym.

, , , , , , ,

Telekomunikacja satelitarna

27Dalekosiężna łączność radiowa może być realizowana na zasadzie transmisji przez sztuczne satelity sygnałów nadawanych przez stacje naziemne. Do łączności wykorzystywane są mikrofale w zakresach częstotliwości od kilku do kilkunastu GHz. Rozróżnia się systemy telekomunikacji satelitarnej stałej, pomiędzy stacjami satelitarnymi na powierzchni ziemi, oraz systemy telekomunikacji satelitarnej ruchomej, do łączności z obiektami ruchomymi. Mogą one służyć do transmisji dowolnego rodzaju sygnałów. Telekomunikację satelitarną charakteryzuje łatwa realizacja nowych niezawodnych połączeń przez stacji usytuowane w dowolnych warunkach terenowych, przy czym koszt linii nie zależy od odległości miedzy satelitami. Satelity są także coraz częściej wykorzystywane do nadawania programów telewizyjnych i radiofonicznych, odbieranych na powierzchni Ziemi bezpośrednio przez liczne małe urządzenia odbiorcze. Pierwszy satelita telekomunikacyjny został umieszczony na orbicie w 1960 roku, był to tak zwany satelita pasywny, czyli odbijający sygnały radiowe. Niezwykle dynamiczny rozwój cechuje telewizję. Jest to dział telekomunikacji zajmujący się nadawaniem, przesyłaniem oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru ruchomym. Rozróżnia się telewizję programową, przeznaczoną do nadawania dla szerokiego ogółu odbiorców, oraz telewizję użytkową, służącą do zdalnej obserwacji zjawisk lub kontroli różnych procesów. Telewizja programowa może być rozsiewcza lub przewodowa. Zależnie od rodzaju obrazu rozróżnia się telewizję monochromatyczna, w której nadaje się informacje o przestrzennym rozkładzie luminacji obrazu, oraz telewizję kolorową, w której nadaje się informacje o wszystkich cechach kulometrycznych obrazu. Ziemskie stacje badawcze zwykle bezpośredni zasięg około kilkudziesięciu kilometrów, przy czym zależy on od mocy nadajnika i od wysokości, na której pracuje antena nadawcza. Znacznie większy zasięg mają anteny satelitarne. Wymaga on specjalnej anteny i dodania odbiornika tunera satelitarnego.

, , , , , , , , ,

Internet

34Internet uczy nasze dzieci i oczywiście nie możemy temu zaprzeczyć, ponieważ już od najmłodszych klas dzieci w szkołach są zapoznawane z urządzeniem, jakim jest komputer. Moim zdaniem jest to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ nasze czasy zmuszają człowieka do coraz to lepszej znajomości komputera, ponieważ wszystko idzie w kierunku komputeryzacji i automatyki, a rola człowieka w przemyśle się zmniejsza. To, co idzie za znajomością komputera to oczywiście dostęp do jednej lub więcej gałęzi zjawiska, jakie nosi popularną nazwę, czyli media. Media to jak już pewnie kilkakrotnie słyszeliście środki masowego przekazu, a internet dostępny dla nas za pomocą naszych komputerów jest idealnym środkiem przekazu. Dzieci powinny zostać zaznajamiane z takim zjawiskiem, ponieważ później może być za późno na taką edukację, a jeżeli zaczynamy wcześnie to jasna sprawa, że większą wprawę uzyskujemy. Edukacja przez komputer zaczyna się rozszerzać i przynosi zaskakująco dobre wyniki wśród młodzieży szkolnej. Krótka historia internetu zostanie wam przedstawione moi drodzy czytelnicy w tym artykule, a mianowicie w tym podpunkcie. Ogólnie historia internetu jest bardzo ciekawa, ale niestety nieco długa, więc postaram się ją wam przestawić w nieco skróconej formie, a jest to oczywiście następstwem tego, że została mi przydzielona tylko część tego artykułu o internecie. Oczywiście początki samego wynalazki, jakim jest internet sięgają nawet kilkadziesiąt lat wstecz, ponieważ pierwsze plany utworzenia czegoś podobnego zaczęto prowadzić w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Początkowo powstał internet o nazwie arpanet. Były to początkowo badania studyjne, które miały za zadanie prowadzenie i zarządzanie w wypadku wojny nuklearnej. Po wielu latach prowadzonych badań i wielu poświęceniach doszło w końcu do przełomu. Zaczęto tworzyć strony internetowe w zupełnie innych protokołach. Internet to oczywiście nieoceniona rzecz w dzisiejszych czasach, ponieważ większość dzisiejszej młodzieży nie wyobraża sobie życia bez internetu.

, , , , , , ,

Strona 5 (5)«12345