Model dwukierunkowy symetryczny

54W public relations wyróżnia się główne cztery ważne dla jego funkcjonowania modele. Model agenta prasowego, czyli rozgłosu za wszelką cenę, model informacji publicznej, czyli podawania do wiadomości publicznej tylko prawdziwych sprawdzonych faktów, oraz dwa kolejne, równie ważne – modele dwukierunkowe, jeden symetryczny a drugi asymetryczny. Pierwszy, model dwukierunkowy asymetryczny polega na tym, iż uważano, że public relations ma głównie jedno zadanie, czyli służenie przede wszystkim dobry człowieka, a najbardziej dobru publicznemu. Chodziło tutaj jednak głównie o to, aby co prawda służyć dobru publicznemu, ale ludzi przekonywało się do takich rzeczy, które był po prostu zgodne z potrzebami i korzyściami danej firmy. Natomiast model dwukierunkowy symetryczny za główne swoje założenie uważa to, aby podstawą kontaktu między jakąś firmą a opinią publiczną była wzajemna wymiana informacji. Taki model przedstawia specjalistów public relations jako mediatorów, czyli osób, które pracują po to, aby przybliżyć zwykłym ludziom pracę firmy i na odwrót, by po prostu zbliżyć ze sobą formę i klienta. Public relations to dziedzina, która w obecnym, pełnym popłochu i zabiegania życiu cieszy się bardzo wielką popularnością i jest potrzebna właściwie każdej firmie, która chce zaistnieć na runku przynajmniej krajowym, jak nie światowym. Popularność ta wynika nie z tego, iż jest to sprawa, która sprawia wszystkim przyjemność, ale coś, co pozwala firmom zaistnieć, a gdy już się to stanie utrzymywać odpowiednie dla jej dobra kontakty. Public relations składa się więc z pewnych modeli, czyli po prostu sposobów uprawiania kontaktów społecznych przez specjalistów, którzy zajmują się tą dziedziną i dbają o dobro firmy. Modele te różnią się między sobą przede wszystkim komunikacją oraz związkami jakie zachodzą między uczestnikami procesu komunikacji, ale również samą naturą i celem takiej komunikacji. Wyróżnia się zatem cztery podstawowe modele public relations. Pierwszy model to rozgłos, drugi model to informacja publiczna, trzeci model to model dwukierunkowy symetryczny oraz ostatni model- model dwukierunkowy symetryczny. Public relations to bardzo popularne w ostatnim czasie sformułowanie, pewnego rodzaju pojęcie, które na szeroką skalę funkcjonuje w naszym życiu i pojawia się prawie na każdym kroku w drodze kariery zawodowej. To bardzo popularne określenie używane jest niejednokrotnie w rozmowach polityków, specjalistów w różnych dziedzinach gospodarczych czy wielu innych sferach naszego życia. Bardzo często słyszy się nazwę brzmiącą dokładnie „pijar”, która jest odpowiednikiem public relations i po prostu spolszczoną, nieodpowiednio używaną formą pochodzącą od angielskiego skrótu „PR”. Ale czym właściwie jest public relations? Według definicji, public relations to po prostu kontakty z otoczeniem. Zatem nie trudno się domyślić, iż do zadań specjalistów public relations należy przede wszystkim dbanie o to, by kształtowane przez nich stosunki publiczne działającej zwykle firmy z otoczeniem były jak najlepsze. Inaczej public relations można określić jako pewnego rodzaju sztukę umiejętność polegająca na osiąganiu harmonii z otoczeniem, które osiąga się przede wszystkim poprzez wymianę prawdziwych i pełnych informacji na interesujący obie strony temat.

, , , , , , , ,

Cele public relations

53Jedna z definicji public relations określa, iż to oddziaływanie jakiejś organizacji, władz lub jakiegoś otoczenia, które ma charakter długo-planowy, systematyczny, świadomy i co najważniejsze – celowy. Ze względu na te celowość, warto dokładnie wspomnieć co pragną osiągnąć specjaliści zajmujący się public relations. Cele public relations zależne są od tego jakiej dziedzinie działań jest wszystko podporządkowane, czyli czy jest to dziedzina marketingu, zarządzania, czy może komunikacji społecznej. Cele public relations związane z dziedziną marketingu dotyczą głównie budowanie dobrego wizerunku firmy i dbanie o jego utrzymanie. Robi się to poprzez wykorzystanie mediów do przekazywania odpowiednim osobom, czy organizacjom informacji dotyczących firmy oraz usług i produktów jakie oferuje. Cele public relations związane z komunikacją społeczną natomiast dotyczą nacisku przede wszystkim na informacje i zarządzanie nimi w taki sposób aby wzbudzić zaufanie co do firmy i zintegrować ją ze środowiskiem, które ją otacza. Cele public relations dotyczące zarządzania wiążą się przede wszystkim z planową, sprawną oraz efektywną komunikacją zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, czyli z otoczeniem. Nie wiadomo co jest najlepsze, jednak wiadome jest iż działania public relations są bardzo ważnym elementem każdej firmy. Niejednokrotnie słyszymy, iż życie, którym na co dzień żyjemy, i które z pozoru wydaje nam się długie, tak naprawdę jest jedno, kruche i krótkie, a więc powinniśmy korzystać z niego jak najlepiej jak tylko możemy. Wielu ludzi bierze sobie to do serca, stawiając sobie w życiu często bardzo ambitne cele, do których uparcie dążą, nie poprzestając na zadowalaniu się osiąganiem małych kroczków. Ludzie mają bardzo różne cele, ale przede wszystkim każdy z nas chce założyć rodzinę, godnie żyć i zapewnić jej odpowiedni byt, przez znalezienie odpowiedniej pracy. Dla wielu z nas bardzo dużym marzeniem jest założenie własnej firmy i prowadzenie interesu. Sprawia to jednak, iż nasza praca ma nieco inny, wydaje się, że bardziej odpowiedzialny wymiar, bowiem odpowiadamy za to, co sami tworzymy, musimy pilnować każdego szczegółu, a nie tylko kolokwialnie mówiąc odbębniać swoją robotę i iść do domu. W takiej sytuacji trzeba wykazać trochę więcej inicjatywy i przede wszystkim dbać o dobro i interes firmy.

, , , , , ,

Polityka

64Polityka to tygodnik ukazujący się od 1957 roku. Kluczową rolę w jego powstaniu odegrał Sekretariat Komitetu Centralnego PZPR. Tematyka pisma od początku dotyczy spraw politycznych i społecznych, choć nieobce jest mu zainteresowanie kulturą. O kulturalnym zacięciu środowiska Polityki świadczy inicjatywa Paszportów Polityki, czyli nagród dla twórców różnych dziedzin sztuki. Jednym z redaktorów naczelnych pisma był premier Mieczysław Rakowski. Obecnie nad kształtem gazety czuwa Jerzy Baczyński. Do najbardziej znanych obecnie redaktorów pisma należą chociażby Janina Paradowska czy Daniel Passent, choć autorami niektórych artykułów były takie postaci jak Zygmunt Kałużyński czy ideologicznie mocna związany z korzeniami Polityki, Jerzy Urban. Wśród tygodników opinii Polityka przoduje w statystykach sprzedawalności, a jej średni nakład to ok. 170 000 egzemplarzy. Podobnie jak inne popularne tytuły, Polityka reprezentowana jest w Internecie poprzez własną stronę, na której dostępne są nie tylko artykuły z poszczególnych numerów pisma, ale także blogi pisane przez niektórych jego redaktorów. Nie da się ukryć, że w erze Internetu znacznie łatwiej i chętniej śledzimy publikacje prasowe właśnie za pośrednictwem Sieci. Jest to nie tylko tańsze, ale też szybsze i łatwiejsze. Nie wymaga od nas wychodzenia z domu, szukania najbliższego kiosku i wydawania pieniędzy na coś, co można mieć praktycznie za darmo. Ten fakt z całą pewnością przyczynia się do spadku poczytności tradycyjnej, papierowej wersji poszczególnych czasopism. Pewnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie opłat za czytanie konkretnych artykułów na stronach internetowych, ale zdecydowana większość tygodników umożliwia natychmiastowe i darmowe dotarcie do publikowanych treści, czasami jedynie blokując dany artykuł do czasu ukazania się kolejnego numeru pisma. I choć istnieje spora rzesza osób, które nie wyobrażają sobie nie czytać swojego ulubionego pisma w namacalnej, papierowej wersji, to jednak chyba większość z nas nie wykazuje się aż taką lojalnością i zdecydowanie częściej wybiera Internet jako źródło interesujących publikacji prasowych. Czy wraz z coraz większą dostępnością Internetu skończy się era papierowych gazet? Odpowiedź na to pytanie, na szczęście dla wielu redaktorów, mimo wszystko ciągle nie jest taka oczywista.

, , , , , , ,

Radio i reklama

40Radio jako rodzaj mediów jest również bardzo popularne w dzisiejszych czasach, co telewizja czy gazeta. Oczywiście każdy rodzaj mediów ma swoich zwolenników, a radio jest całkiem popularne, czyli co za tym idzie z prowadzenia popularnego radia można oczywiście wyciągnąć bardzo duże zyski. Radio to ogólnie dziedzina działalności, czy nawet techniki, która zajmuje się przekazywaniem różnego rodzaju wiadomości czy informacji za pomocą wykorzystania zaawansowanych technicznie urządzeń, które mają za zadania nadawanie i odbieranie fal elektromagnetycznych. Samo zjawisko radia jest bardzo ciekawe, ponieważ jest już z człowiekiem od bardzo dawna i moim zdanie nie traci na popularności, a wręcz przeciwnie jeszcze ją zdobywa. Rozwój techniki radiowej był dość ciężki, ponieważ początkowo jego twórca nie był zbyt akceptowany, a jego wszelki badania, jakie prowadził we Włoszech spotykały się z wielkim sceptyzmem, dopiero, kiedy wyjechał do Anglii spotkał się z zainteresowaniem i badania ruszyły do przodu. Doskonały sposób przedstawienia swoich produktów to nic innego jak reklama, która oczywiście również jest jednym z rodzajów mediów. Reklamy w swojej pierwotnej formie pochodzą już z czasów starożytnych, a więc reklama towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna. Moim zdaniem reklama to nieodłączny towarzysz handlu. Powstało nawet kilka bardzo mądrych przysłów o reklamach, a jedno z nich, chyba moje ulubione brzmi następująco „Reklama jest dźwignią handlu”. Reklama ma za zadanie zazwyczaj nakłonić do nabywania lub korzystania z usług danej firmy, której oczywiście dotyczy reklama. Na to, aby się dobrze zareklamować w roku idą gigantyczne sumy pieniężne i oczywiście firmy reklamowe tylko się cieszą na myśl, że co roku przybywa firm, które tylko czekają, kiedy by się dobrze zareklamować. Im będzie firma bardziej znana to oczywiście tym bardziej będą rosły notowania takiej firmy, a dzięki temu z całą pewnością zyski z prowadzenia takiej firmy będą o wiele bardziej satysfakcjonujące i opłacalne.

, , , , , , , ,