Model dwukierunkowy symetryczny

54W public relations wyróżnia się główne cztery ważne dla jego funkcjonowania modele. Model agenta prasowego, czyli rozgłosu za wszelką cenę, model informacji publicznej, czyli podawania do wiadomości publicznej tylko prawdziwych sprawdzonych faktów, oraz dwa kolejne, równie ważne – modele dwukierunkowe, jeden symetryczny a drugi asymetryczny. Pierwszy, model dwukierunkowy asymetryczny polega na tym, iż uważano, że public relations ma głównie jedno zadanie, czyli służenie przede wszystkim dobry człowieka, a najbardziej dobru publicznemu. Chodziło tutaj jednak głównie o to, aby co prawda służyć dobru publicznemu, ale ludzi przekonywało się do takich rzeczy, które był po prostu zgodne z potrzebami i korzyściami danej firmy. Natomiast model dwukierunkowy symetryczny za główne swoje założenie uważa to, aby podstawą kontaktu między jakąś firmą a opinią publiczną była wzajemna wymiana informacji. Taki model przedstawia specjalistów public relations jako mediatorów, czyli osób, które pracują po to, aby przybliżyć zwykłym ludziom pracę firmy i na odwrót, by po prostu zbliżyć ze sobą formę i klienta. Public relations to dziedzina, która w obecnym, pełnym popłochu i zabiegania życiu cieszy się bardzo wielką popularnością i jest potrzebna właściwie każdej firmie, która chce zaistnieć na runku przynajmniej krajowym, jak nie światowym. Popularność ta wynika nie z tego, iż jest to sprawa, która sprawia wszystkim przyjemność, ale coś, co pozwala firmom zaistnieć, a gdy już się to stanie utrzymywać odpowiednie dla jej dobra kontakty. Public relations składa się więc z pewnych modeli, czyli po prostu sposobów uprawiania kontaktów społecznych przez specjalistów, którzy zajmują się tą dziedziną i dbają o dobro firmy. Modele te różnią się między sobą przede wszystkim komunikacją oraz związkami jakie zachodzą między uczestnikami procesu komunikacji, ale również samą naturą i celem takiej komunikacji. Wyróżnia się zatem cztery podstawowe modele public relations. Pierwszy model to rozgłos, drugi model to informacja publiczna, trzeci model to model dwukierunkowy symetryczny oraz ostatni model- model dwukierunkowy symetryczny. Public relations to bardzo popularne w ostatnim czasie sformułowanie, pewnego rodzaju pojęcie, które na szeroką skalę funkcjonuje w naszym życiu i pojawia się prawie na każdym kroku w drodze kariery zawodowej. To bardzo popularne określenie używane jest niejednokrotnie w rozmowach polityków, specjalistów w różnych dziedzinach gospodarczych czy wielu innych sferach naszego życia. Bardzo często słyszy się nazwę brzmiącą dokładnie „pijar”, która jest odpowiednikiem public relations i po prostu spolszczoną, nieodpowiednio używaną formą pochodzącą od angielskiego skrótu „PR”. Ale czym właściwie jest public relations? Według definicji, public relations to po prostu kontakty z otoczeniem. Zatem nie trudno się domyślić, iż do zadań specjalistów public relations należy przede wszystkim dbanie o to, by kształtowane przez nich stosunki publiczne działającej zwykle firmy z otoczeniem były jak najlepsze. Inaczej public relations można określić jako pewnego rodzaju sztukę umiejętność polegająca na osiąganiu harmonii z otoczeniem, które osiąga się przede wszystkim poprzez wymianę prawdziwych i pełnych informacji na interesujący obie strony temat.

, , , , , , , ,