Media i ich odbiorcy

49Bez odbiorców media upadną i moim zdaniem jest to dość oczywiste, ponieważ każde działanie ma za zadanie wywarcie wpływu w określonym kręgu. Jeżeli przykładowo stacje nadawcze będą nadawały sygnał, ale nikt nie będzie go odbierał, to oczywiście nikt nie zapłaci za odbieranie sygnału. Skoro nikt nie będzie płacił za korzystanie z danych usług, to oczywiście usługo dawcy padną bardzo szybko, ponieważ nikogo nie będzie stać na to, żeby ciągle dokładać do interesu. Każdy musi mieć jakieś zyski z tego, co robi, ponieważ w przeciwnym wypadku taki interes otrzyma miano nierentownego i szybko zakończy się taka działalność. Odbiorcy oczywiście stanowią o tym ile uda się zarobić na określonych mediach. Bardzo prostu przykład takiej sytuacji. Zaczęto wydawać nową gazetę informacyjną. Oczywiście jako nowy produkt zanotowano średnią sprzedaż, ale z biegiem tygodni sprzedaż ciągle spada, więc bardzo szybko zaprzestano wydawania danej gazety, a więc wydawnictwo upada i kończą się zyski, a raczej straty z danej gazety. Audycje z miejsc katastrof potrafią człowieka przyprawić niekiedy o dreszcze i tak zwaną gęsią skórkę. Ludzie zawsze woleli przeżywać wielkie emocje nie zważając na to, co one by oznaczały. Oczywiście przeżywanie emocji jako zaspokajanie swoich potrzeb nie bacząc na los innych ludzi, jest zjawiskiem złym, ale już tego nie zmienimy, ponieważ ludzie to bardzo osobliwe stworzenia, dlatego więc powinniśmy się mocno zastanowić nad naszym zachowaniem. Jednak nic nie zmieni faktu, że kiedy media przedstawiają tragedię czy puszczają przykładowo transmisje z miejsca katastrofy naturalnej oglądalność bardzo szybko rośnie, co oczywiście znacznie podnosi zyski danych stacji czy oczywiście organizacji zajmujących się masowym przekazem. Audycje z miejsc katastrof pomagają nam w pewnym stopniu zrozumieć, jakie szczęście posiadamy, że to nie nas dotyczy taka katastrofa. Najczęściej podczas trwania takich nieszczęść ludzie bardzo szybko organizują pomoc dla ofiar i często o charakterze międzynarodowym.

, , , , , , ,