Media a polityka

44Opis najczęściej spotykanych pojęć przy radiu będą tematem tego podpunktu. Oczywiście radio to jedna z bardzo ważnych składowych pojęcia, jakie jest tematem naszego dzisiejszego artykułu, a mianowicie chodzić nam będzie dzisiaj o media. Media to oczywiście środki masowego przekazu, ale nie tylko, ponieważ możemy również wyróżnić media w kontekście nieruchomości, ale to nie temat naszego artykułu. Jednym z podstawowych pojęć związanych z radiem jest radiofonia, jest to nic innego jak rozpowszechnianie różnych informacji, dostępnych ogólnie za pomocą radia. Kolejnym bardzo ważnym pojęciem towarzyszącym radiu jest radio odbiornik, czyli urządzenie, które daje nam możliwość odbioru audycji radiowych. Jeżeli rozważamy zjawisko radia, to oczywiście na uwagę zasługuje również pojęcie radiostacji, które to oczywiście umożliwia nam szeroko pojętą możliwość utrzymywania łączność radiowej. Oczywiście takich pojęć jest o wiele więcej, ale zajmiemy się nimi w kolejnych artykułach z serii media. Media są bardzo szeroko wykorzystywane przez media. Oczywiście każda organizacja musi się odpowiednio zareklamować, a sama forma reklamy jest już częścią pojęcia media. Ludzie również często słyszą w telewizji czy radiu o tym, co wydarzyło się na kolejnych obradach sejmu czy innych spotkań politycznych. Media to oczywiście jeden z podstawowych form przekazu, dzięki którym my zwykli ludzie możemy się dowiedzieć odzieje się w naszym państwie. Przecież to, co się dzieje w polityce, dotyczy bezpośrednio nas, ponieważ to my wybieramy ludzi, którzy mają rządzić naszym krajem. Polityka bardzo często wykorzystuje gałąź mediów, jakimi są public relations. Oczywiście chodzi tutaj o wywieranie wpływu przez przykładowo partię na swoich potencjalnych wyborców. Oczywiście takie zjawiska mają bardzo często miejsce przed samymi wyborami, czy to prezydenckimi czy wyborami do sejmu i senatu. Media w polityce odgrywają wielką rolę, ponieważ dzięki nim właśnie w głównej mierze zdobywa się poparcie ludzi.

, , , , , ,