Internet

34Internet uczy nasze dzieci i oczywiście nie możemy temu zaprzeczyć, ponieważ już od najmłodszych klas dzieci w szkołach są zapoznawane z urządzeniem, jakim jest komputer. Moim zdaniem jest to bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ nasze czasy zmuszają człowieka do coraz to lepszej znajomości komputera, ponieważ wszystko idzie w kierunku komputeryzacji i automatyki, a rola człowieka w przemyśle się zmniejsza. To, co idzie za znajomością komputera to oczywiście dostęp do jednej lub więcej gałęzi zjawiska, jakie nosi popularną nazwę, czyli media. Media to jak już pewnie kilkakrotnie słyszeliście środki masowego przekazu, a internet dostępny dla nas za pomocą naszych komputerów jest idealnym środkiem przekazu. Dzieci powinny zostać zaznajamiane z takim zjawiskiem, ponieważ później może być za późno na taką edukację, a jeżeli zaczynamy wcześnie to jasna sprawa, że większą wprawę uzyskujemy. Edukacja przez komputer zaczyna się rozszerzać i przynosi zaskakująco dobre wyniki wśród młodzieży szkolnej. Krótka historia internetu zostanie wam przedstawione moi drodzy czytelnicy w tym artykule, a mianowicie w tym podpunkcie. Ogólnie historia internetu jest bardzo ciekawa, ale niestety nieco długa, więc postaram się ją wam przestawić w nieco skróconej formie, a jest to oczywiście następstwem tego, że została mi przydzielona tylko część tego artykułu o internecie. Oczywiście początki samego wynalazki, jakim jest internet sięgają nawet kilkadziesiąt lat wstecz, ponieważ pierwsze plany utworzenia czegoś podobnego zaczęto prowadzić w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Początkowo powstał internet o nazwie arpanet. Były to początkowo badania studyjne, które miały za zadanie prowadzenie i zarządzanie w wypadku wojny nuklearnej. Po wielu latach prowadzonych badań i wielu poświęceniach doszło w końcu do przełomu. Zaczęto tworzyć strony internetowe w zupełnie innych protokołach. Internet to oczywiście nieoceniona rzecz w dzisiejszych czasach, ponieważ większość dzisiejszej młodzieży nie wyobraża sobie życia bez internetu.

, , , , , , ,