Gazety informacyjne

37Przekaz za pomocą liter jest oczywiście formą mediów nazwanych potocznie prasą. Oczywiście prasa moim zdaniem jest jednym z przodków dzisiejszych mediów, ale oczywiście w dalszym ciągu funkcjonującym i to bardzo dobrym skutkiem i co najważniejsze zyskiem. Ludzie bardzo lubią czytać prasę, ponieważ można z niej się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Jeżeli chcielibyśmy sięgnąć początków prasy to musielibyśmy cofnąć się do początków siedemnastego wieku, aż do Niemiec, gdzie pierwszym wydawcą gazety został niemiecki księgarz Johann Carolus. Był on człowiekiem bardzo mądrym i jednocześnie przedsiębiorczym. Gazeta jako masowy środek przekazu bardzo szybko przyjął się w całej Europie, co oczywiście oznacza, że w naszym kraju również, co było moim zdaniem wielkim wydarzeniem na skalę krajową, a nawet światową. Nasza pierwsza krajowa gazeta miała nazwę nie inną niż „Merkuryusz Polski Ordynaryjny”. Została ona wydrukowana w pierwszym egzemplarzu około roku tysiąc sześćset sześćdziesiątego pierwszego. Ogólne pojęcie o mediach jest bardzo ciekawe, ponieważ w dzisiejszych czasach media stały się bardzo popularnym zjawiskiem, które oczywiście każdego interesują. Media to oczywiście nic innego jak środki masowego przekazu, które postaram się wam przekazać moi drodzy czytelnicy. Oczywiście w środkach masowego przekazu nie ma monopolu jedna firma, a więc panuje zacięta rywalizacja w tym, co się dzieje i tym, co jest przedstawiane. Ogólnie to we wszystkich mediach chodzi o zarobek, znaczy to, że media stały się niemalże w stu procentach komercyjne, co oczywiście oznacza, że nie bardzo liczy się sama istota wykonywanych czynności, ale przede wszystkim liczy się to, ile można zarobić za daną informację. Media w dzisiejszych czasach z reguły są jedynym źródłem informacji dla mas ludzi, którzy niestety nie mają możliwości osobiście dowiadywać się o niektórych zdarzeniach, a pyzatym byłoby niemożliwe być we wszystkich miejscach jednocześnie, dlatego właśnie rola mediów jest tak ważna w dzisiejszych czasach.

, , , , , , , ,